Logo

kompetansetiltak_banner nettverk-for-etablering-og-vekst_banner nasjonalt-nettverk2_banner forskning-og-innovasjon_banner etablererveiledning2_banner distribuert_banner kvinnovasjon_banner

En del av et nasjonalt nettverk

Vi dyrker utvikling - din utvikling

Foreningen Næringshagene i Norge er landsdekkende og jobber for å få knyttet næringshager og bedriftene knyttet til disse tettere sammen.

Næringhagene i Norge – Vite. Dele. Vokse
Vite: Tenk deg at noen vet mye om å etablere bedrifter og få dem til å vokse – de kan det praktiske og det forretningsmessige. De ser kapitalbehovet og har kompetansen til å utvikle et marked.
 

Dele: Tenk deg at noen deler det de vet om etablering med en klynge av bedrifter på samme sted. Og at bedriftene deler på praktikaliteter og leverandører. Og inspirerer hverandre til innovasjon og videreutvikling.
 

Vokse: I Næringshagene møtes de som kan og de som vil. Slik blir det vekst og nye arbeidsplasser av.

Næringshagene er lokal næringsutvikling der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, arbeide med markedet og finne kapital. Næringshagene tilbyr også attraktive forretningslokaler som er tilrettelagt for samspill mellom bedrifter.

Mer om Næringshagene i Norge finner du på www.nhnett.no

 

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk